Wewnętrzne programy użytkownika (API)
– rzadko spotykana w innych programach możliwość napisania wewnętrznego „podprogramu”, który będzie realizował dowolną funkcje w systemie. Dodatkową zaletą jest działanie tych programów zarówno w trybie on-line, jak i off-line. Programy te możemy tworzyć samodzielnie, gdyż do tego celu służy wewnętrzny język programowania. Mogą być to najróżniejsze potrzebne rozwiązania, które nie są standardowe, ale bardzo ułatwiające korzystanie z systemu. Na przykład można uzależnić zadziałanie dowolnego urządzenia lub programu od numeru karty, profilu, daty, czasu, grupy kart, algorytmu zdarzeń i wielu innych parametrów.