Zarządzanie i kontrola energii
– program umożliwia zarządzanie zużyciem energii w obiekcie. Możemy definiować moc odbiorników
i prowadzić regulację zależną od wielu różnych czynników.