Powiadamianie SMS, pager, e_mail
– o wybranych zdarzeniach, np. alarmowych, możemy powiadomić dowolną osobę poprzez wysłanie SMS lub pager.