Zarządzanie konserwacją
– każde urządzenia wymagają konserwacji, opcja ta ułatwia nam zarządzanie konserwacją, dokumentowanie i automatyczne przypominanie o potrzebie konserwacji w zależności od zadanego parametru.