Podwójna kontrola dostępu
– dla podniesienia na jeszcze wyższy poziom kontroli dostępu do wybranych pomieszczeń możliwa jest opcja, w której karta – raz użyta do zidentyfikowania się na wejściu do danego pomieszczenia – zostanie „zablokowana” na określony czas. Czas, w którym karta nie może być ponownie użyta jako identyfikator wejścia, jest swobodnie definiowany w systemie. Zapobiega to próbom wejścia do pomieszczenia, na tę samą kartę, przez dwie różne osoby,