– opcja umożliwiająca kontrolę czasu pracy pracownika; plany pracy, plany urlopów, statystyki, wydruki, zwolnienia, wyjścia służbowe itp. Opcja ta jest zgodna z obowiązującymi przepisami w Polsce i na bieżąco uaktualniana. Dane pracownika są dostępne na jego komputerze lub na wybranych terminalach-czytnikach RCP. Kierownicy działów maja dostęp do swoich pracowników.

RCP1