Możliwość pracy w różnych językach
– Program umożliwia pracę w jednym systemie operatorów w różnych językach. Każde stanowisko może pracować w innym języku i z innym Interface użytkownika. W tym zakresie nie ma żadnych ograniczeń. Wybór języka następuje na etapie logowania.