Sterowanie urządzeniami ppoż.
– program umożliwia kontrolę urządzeń systemu sygnalizacji pożaru sterowanie nimi i monitorowanie. Może również w razie potrzeby stanowić system sygnalizacji pożarowej zintegrowanej z pozostałymi modułami. Wykorzystuje się tę możliwość do sterowania windami – w realizacji funkcji drogi ewakuacyjnej, sterowania systemem oddymiania lub gaszenia, jak i powiadamiania o alarmie. Właściwość ta ma ogromne znaczenie w sytuacji kiedy system musi posiadać informacje czy w zagrożonym pomieszczeniu znajdują się ludzie.