Hasła
– wejście do systemu Babylon zabezpieczone jest hasłami; poza hasłami systemu Windows, wykorzystywane są też zabezpieczenia przewidziane dla Windows. Zabezpieczone są również stanowiska pracy, dla których przewidziane jest rozwiązanie umożliwiające ograniczenia dostępu bez względu na uprawnienia operatora. Rozwiązanie to nie jest spotykane w innych systemach. Przypominanie o zmianie haseł.