Depozytor kluczy
- zintegrowana współpraca z depozytorami kluczy. Opcja ta uniemożliwia wyniesienie klucza poza obszar chroniony.