Export/import danych do innych systemów
– Stworzenie portów UCI umożliwiło export lub import danych w dowolnym formacie do innych systemów lub programów. Ponadto istnieje też możliwość bezpośredniego exportu zestawień dostępów, czasu pracy, systemu, alarmów do plików formacie EXCEL lub TXT. Operacja może się odbywać automatycznie lub na żądanie operatora.