Zarządzanie czasem

 gospodarka czasem służb technicznych i urządzeń. Tu wprowadza się zależności pomiędzy pracą urządzeń a pracą obsługi tych urządzeń tak, aby maszyny były efektywnie wykorzystane.