Sygnalizowanie zagrożeń
- rozbudowana lista alarmów, możliwość tworzenia własnych komunikatów alarmów i sterownie urządzeniami
w zależności o rodzaju alarmu, daje użytkownikowi komfortowe warunki dla monitorowania i ochrony obiektu.
Sygnał lub informację o alarmie możemy wysłać selektywnie do odpowiedniego stanowiska obsługi, wysłać SMS-em do dowolnego odbiorcy lub powiadomić telefonicznie osobę pod wybranym numerem telefonu.