Profile tymczasowe
– oprócz profili stałych on-line i off-line, program oferuje tzw. profile tymczasowe, stosowane w przypadkach, gdy dana osoba na ściśle określony czas ma mieć dostęp do dodatkowej strefy, a po tym czasie przywracane są tej osobie jej poprzednie upoważnienia.