– opcja umożliwiająca m.in. kontrolę przejść, przejazdów, itp. Do identyfikacji możliwe jest użycie karty z dowolnym medium (np. chip, kod kreskowy itd.), kodu PIN, bioparametru, porównania obrazu, pilota lub dowolnej kombinacji wymienionych identyfikatorów. Praktycznie brak jest ograniczeń sposobów identyfikacji oraz sterowania urządzeniami zewnętrznymi np. nagrywanie obrazów z kamer podczas przejścia, załączanie i wyłączanie dowolnych urządzeń itp., bezpośrednia współpraca z tablicą obecności, sterowanie urządzeniami sygnalizacji włamania zależne od zastosowanej przez operatora konfiguracji. Wszystkie opcje są przyjazne w zastosowaniu