Kontrola punktów alarmowych
– kontrola stanów wybranych punktów alarmowych, monitorowanie systemów alarmowych oraz ich załączanie i wyłączanie. Można tu zdefiniować wiele parametrów, od których zależeć będzie załączenie lub wyłączenie systemu alarmowego. Może to być liczba osób w pomieszczeniu, data, godzina, obecna w strefie inna osoba itp. Bardzo interesującym rozwiązaniem jest przyporządkowywanie innego typu dźwiękowych sygnałów alarmowych różnym zdarzeniom, co ułatwia ich szybką identyfikację cenną na stanowiskach monitorowania.