Obsługa pływalni,  
– przy pomocy jednej karty możemy rozliczać dodatkowe usługi na pływalni