Automatyzacja obsługi parkingów
– możliwe jest oprogramowanie w pełni automatycznego parkingu, łącznie z sygnalizacją zajętości miejsc parkingowych. W tej opcji mamy również możliwość rezerwowania miejsc.