Gorąca rezerwa redundancja 100% danych
– program przewiduje kilka opcji redundancji danych. Jedna z nich to tak zwana gorąca rezerwa polegająca na przesyłaniu 100% danych do komputera rezerwowego, kontrolę prawidłowości pracy komputera podstawowego oraz automatyczne przejście na komputer zapasowy w przypadku awarii komputera podstawowego. Realizacja tej funkcji możliwa jest w kilku rozwiązaniach, takich jak: macierz dyskowa, mirroring, kaskada itp.