Baza danych
– jest to praktycznie jedyna opcja wymagająca głębszej znajomości programowania, umożliwiająca zaawansowane korzystanie z bazy danych i tworzenie własnych definicji w systemie. Można ją modyfikować, zapisywać, odczytywać zarówno co do zawartości plików, jak i pamięci operacyjnej.