Integracja systemów
– program może integrować inne systemy zainstalowane w obiekcie i wizualizować na konwencjonalnej tablicy synoptycznej lub ekranie monitora. Wbudowane sterowniki umożliwiają współpracą z wieloma systemami między innymi z SAP.