Ograniczenia hasłami  miejsca obsługi - terminala 
– użytkownikowi można nadać określone uprawnienia, które mogą dotyczyć również jego stanowiska pracy. Opcja ta jest doskonałym rozwiązaniem dla tzw. wyniesionych stanowisk roboczych. Poszczególni operatorzy mogą posiadać przypisany kod opiekuna i po wstępnej selekcji dostęp tylko do danych im przeznaczonych.