Ręczne i automatyczne zabezpieczanie danych
- każde dane gromadzone w zestawieniach możemy zabezpieczać na bieżąco ręcznie lub automatycznie, na dowolny nośnik obsługiwany przez system Windows 2000