Kalendarz dni wolnych plus dziewięć na dni wolne specjalne
– oprócz zadeklarowania sobót i niedziel jako dni wolnych od pracy możemy również zadeklarować inne dni wolne, takie jak: święta i dni wynikające z łączenia dni wolnych, na co najmniej dziesięć lat do przodu.