Powiadamianie przez  e_mail
– o wybranych zdarzeniach, np. alarmowych, możemy powiadomić dowolną osobę poprzez wysłanie e_mail