Obsługa zamków autonomicznych e_Lock.

Zintegrowana obsługa zamków autonomicznych e_Lock daje użytkownikowi komfort i szerokie możliwości stosowania tej opcji. Zamki obsługiwane są z tej samej bazy danych co system online. Mamy wszystko w jednym miejscu. Ta sam karta obsługuje czytniki online jak i zamki e_Lock.