Utilites - narzędzia

System BABYLON NT oferuje ułatwienia przy personalizowaniu swojego systemu.
W osobnych programach możemy zmieniać kolory na ekranie, definiować własną klawiaturę. Możemy również definiować własną czcionkę, styl lub kolor. Oprogramowanie narzędziowe umożliwia również tworzenie dowolnych wersji językowych lu wprowadzania dodatkowych tekstów.
Można tworzyć własne aplikacje wykorzystując dostęp do bazy danych.