Automatyczne uruchamianie programów.

System Babylon _ XMP umożliwia automatyczne uruchamianie programów własnychg systemu i innych zewnętrznych zgodnie z harmonogramem